دورکاری کارکنان برای مقابله با کرونا

شرکت توسعه نرم افزار روناس با آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیر همانند بسیاری از شرکت ها و استارتاپهای ایرانی دیگر، تصمیم گرفت که برای حفظ سلامت کارکنانشان، دورکاری را موقتا برگزیند.

مزیت فناوری اطلاعات به شرکت این امکان را داده که بدون تعطیلی کارکنان فعالیتشان را انجام دهند.

متاسفانه با توجه به قرمز شدن مجدد وضعیت در بخش شرق مازندران، وضعیت دورکاری در بهمن ماه ۱۳۹۹، تا برگشتن وضعیت به حالت عادی، به صورت یک روز در میان ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی شرکت توسعه نرم افزار روناس