ثبت برندهای جدید شرکت روناس

ronus-brand
احتراما به اطلاع می رساند شرکت توسعه نرم افزار روناس با توجه به اهداف و اصول و ارزشهای بنیادی خود، اعلام می دارد اقدام به ثبت دو برند جدید در راستای ارائه خدمات بهتر و فرایندهای جدید اجرایی نموده است.
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت روناس، خدمات پیامکی شرکت از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ با برند جدید «سولیتل» به آدرس www.solitel.ir ارائه خواهد شد. قابل ذکر است که پیش از این خدمات این عرصه با برند پیامک افزار ارائه می شد که این برند به شرکتی دیگر فروخته و تمامی حق امتیاز به همراه مشتریان آن واگذار گردید.
همچنین خدمات مربوط به نرم افزارهای جامع و چند سکویی با برند جدید «سولینو» به آدرس www.solino.ir ارائه خواهد گردید که انتظار می رود تا راه اندازی و انتقال کامل خدمات به این زیرمجموعه دو سال زمان ببرد.
لازم به ذکر است تمامی خدمات گروه پیامک، اطلاع رسانی ها و امور مالی منوط به پیامک فقط از طریق سامانه سولیتل صورت خواهد گرفت.
روابط عمومی شرکت توسعه نرم افزار روناس

 

شرکت توسعه نرم افزار روناس صاحب امتیاز برند های سولینو، سریردیتا، سولیتک، سمید، سولیتل