برند های جدید شرکت روناس

سریر دیتاپیامک افزار

احتراما به اطلاع می رساند شرکت توسعه نرم افزار روناس با توجه به اهداف و اصول و ارزشهای بنیادی خود، اعلام می دارد اقدام به ثبت دو برند جدید در راستای ارائه خدمات بهتر و فرایندهای جدید اجرایی نموده است.
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت روناس، خدمات پیامکی شرکت از این پس با برند جدید «پیامک افزار» به آدرس www.smsware.ir ارائه خواهد شد.
همچنین خدمات مربوط به هاست و دامنه با برند جدید «سریر دیتا» به آدرس www.sarirdata.com ارائه خواهد گردید.
لازم به ذکر است کلیه خدمات گروه پیامک، اطلاع رسانی ها و امور مالی منوط به پیامک فقط از طریق سامانه پیامک افزار و تمامی خدمات گروه هاست و دامنه اعم از اطلاعیه ها و امور مالی فقط از طریق سامانه سریر دیتا صورت خواهد گرفت.
روابط عمومی شرکت توسعه نرم افزار روناس