برند جدید شرکت روناس

سریر دیتا

احتراما به اطلاع می رساند شرکت توسعه نرم افزار روناس با توجه به اهداف و اصول و ارزشهای بنیادی خود، اعلام می دارد اقدام به ثبت برندی جدید در راستای ارائه خدمات بهتر و فرایندهای جدید اجرایی نموده است.
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت روناس، خدمات مربوط به هاست و دامنه شرکت از این پس با برند جدید «سریر دیتا» به آدرس www.sarirdata.ir ارائه خواهد شد.
لازم به ذکر است از این پس تمامی خدمات گروه هاست و دامنه اعم از اطلاعیه ها و امور مالی فقط از طریق سامانه جدید سریر دیتا صورت خواهد گرفت.
روابط عمومی شرکت توسعه نرم افزار روناس